Ogród edukacyjno–sensoryczny MDK

DANE PROJEKTOWE |
Lokalizacja: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
Koncepcja: Ogród edukacyjno-sensoryczny przy muzeum
Powierzchnia: 11,5 a

Ogród edukacyjno–sensoryczny MDK to projekt zagospodarowania terenu pod ogród przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Jest on koncepcją ogrodu przeznaczonego do użytku publicznego, powiązanego z działalnością Miejskiego Domu Kultury oraz Izby Regionalnej w Czechowicach-Dziedzicach.

Ogród publiczny przy muzeum

Koncepcja zagospodarowania ogrodu nawiązuje do przemysłowego charakteru miejsca i jego historii. Poszczególne elementy edukacyjne odkrywają kolejne szczegóły dotyczące lokalnego dorobku kulturowego.

Projekt ukierunkowany jest na walory edukacyjne i sensoryczne. Uwzględnia również projektowanie bez barier a także ideę projektowania uniwersalnego, dodatkowo umożliwiając integrację włączając w aktywność miejską członków wielu grup społecznych. Projekt daje możliwość prowadzenia różnych form aktywności społecznej w przestrzeni publicznej, w tym spotkań edukacyjno-kulturalnych.

Ogród edukacyjno–sensoryczny MDK jest dla dzieci

Duża uwaga została poświęcona dzieciom i wykorzystaniu naturalnej przestrzeni do rozwoju sensoryczno-edukacyjnego. Projekt ma uczyć poprzez zabawę, łamiąc stereotypy społeczne, integrując różnych ludzi, łącząc pokolenia. Ogród edukacyjno–sensoryczny MDK łączy kulturę z naturą, jednocześnie wykorzystuje obie wartości do osiągnięcia celów społecznych. Jest mocno ukierunkowany na projektowanie uniwersalne, również poprzez likwidowanie barier przestrzennych, co jest szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Ponieważ ogród edukacyjno–sensoryczny MDK jest połączeniem dwóch typów ogrodów, dlatego uwzględnia po pierwsze główne założenia ogrodów sensorycznych, których celem jest oddziaływanie na zmysły: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Ogrody takie mają także działanie relaksacyjne, polepszają nasz stan psychiczno-fizycznych. Poprzez bierny i aktywny kontakt z naturą dają możliwość wyciszenia, poprawy stanu fizycznego, pozwalają naładować się pozytywną energią. Z drugiej strony ogród jest również ogrodem edukacyjnym. Ogrody edukacyjne są z kolei przestrzeniami zaprojektowanymi z myślą doświadczania świata. Przebywanie w nich daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Ogrody edukacyjne są także doskonałym rozwiązaniem wspomagającym prawidłowy rozwój dzieci, ponieważ poprzez zabawę dają dzieciom możliwość interakcji z przyrodą, rozwijają wyobraźnię i kreatywność, a także zwiększają ciekawość świata, uczą dzieci podstaw przyrody, ekologii i lokalnej historii.

Ogród projektowany bez barier

Projekt charakteryzuje zastosowanie szeregu rozwiązań minimalizujących bariery przestrzenne, tak jak i społeczne oraz kulturowe, wykorzystując do tego proste rozwiązania sensoryczne, zaczerpnięte z hortiterapii (terapii ogrodniczej), czy też innowacyjne rozwiązania technologiczne, stosowane w nowoczesnym muzealnictwie, w tym system audiodeskrypcji a także urządzenie multimedialne. W projekcie przewidziane są tablice komunikacyjno-informacyjne dostosowane do osób poruszających się na wózkach, z dysfunkcjami wzroku i słuchu, w tym tablice tyflograficzne.

Ogród edukacyjno–sensoryczny MDK – nasadzenia projektowe

Ogród edukacyjno–sensoryczny MDK posiada dostosowany do swojego charakteru projekt nasadzeń. Po pierwsze, rośliny zastosowane wokół wagonów nawiązują do polskiego krajobrazu widzianego z okien pociągu dzisiaj i przed laty – lasy, łąki. Po drugie, ogród posiada nasadzenia sensoryczne. Dlatego w części ogrodu znajdują się „trójkąty sensoryczne”, podzielone kolejno na zmysł: smaku, dotyku i zapachu. Rośliny stymulujące zmysł wzroku i słuchu wypełniają całą przestrzeń Ogrodu. Ogród oczywiście jest atrakcyjny sensorycznie przez cały rok.

#OgródEdukacyjno-Sensoryczny
#OgródEdukacyjno-SensorycznyMiejskiDomKulturyWCzechowicach-Dziedzicach
#MiejskiDomKulturyWCzechowicach-Dziedzicach
#IzbaRegionalnaWCzechowicach-Dziedzicach
#ogródedukacyjny
#ogródsensoryczny
#Czechowice-Dziedzice

Jak pracujemy

Naszą misją jest tworzenie ogrodów, które pozytywnie wpływają na samopoczucie użytkowników