Ogród edukacyjno–sensoryczny MDK Czechowice-Dziedzice |

Projekt zagospodarowania terenu pod ogród edukacyjno-sensoryczny MDK, przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, jest koncepcją ogrodu przeznaczonego do użytku publicznego, powiązanego z działalnością Miejskiego Domu Kultury oraz Izby Regionalnej w Czechowicach-Dziedzicach.

Koncepcja zagospodarowania Ogrodu nawiązuje do przemysłowego charakteru miejsca i jego historii. Poszczególne elementy edukacyjne odkrywają kolejne szczegóły dotyczące lokalnego dorobku kulturowego.

Projekt ukierunkowany jest na walory edukacyjne i sensoryczne. Uwzględnia projektowanie bez barier oraz ideę projektowania uniwersalnego, włączając w aktywność miejską członków wielu grup społecznych – umożliwiając integrację. Projekt daje możliwość prowadzenia różnych form aktywności społecznej w przestrzeni publicznej, w tym spotkań edukacyjno-kulturalnych.

Duża uwaga została poświęcona dzieciom i wykorzystaniu naturalnej przestrzeni do rozwoju sensoryczno-edukacyjnego. Projekt ma uczyć poprzez zabawę, łamiąc stereotypy społeczne, integrując różnych ludzi, łącząc pokolenia. Ogród łączy kulturę z naturą. Wykorzystuje obie wartości do osiągnięcia celów społecznych. Jest mocno ukierunkowany na projektowanie uniwersalne, również poprzez likwidowanie barier przestrzennych, co jest szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Głównym założeniem ogrodów sensorycznych jest oddziaływanie na zmysły: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Ogrody takie mają działanie relaksacyjne, polepszają nasz stan psychiczno-fizycznych. Poprzez bierny i aktywny kontakt z naturą dają możliwość wyciszenia, poprawy stanu fizycznego, pozwalają naładować się pozytywną energią.

Ogrody edukacyjne są z kolei przestrzeniami zaprojektowanymi z myślą doświadczania świata. Przebywanie w nich daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Ogrody edukacyjne są doskonałym rozwiązaniem wspomagającym prawidłowy rozwój dzieci. Poprzez zabawę dają dzieciom możliwość interakcji z przyrodą, rozwijają wyobraźnię i kreatywność, zwiększają ciekawość świata, uczą dzieci podstaw przyrody, ekologii i lokalnej historii.

Projekt charakteryzuje zastosowanie szeregu rozwiązań minimalizujących bariery przestrzenne, społeczne i kulturowe, wykorzystując do tego proste rozwiązania sensoryczne, zaczerpnięte z hortiterapii (terapii ogrodniczej), czy też innowacyjne rozwiązania technologiczne, stosowane w nowoczesnym muzealnictwie, w tym system audiodeskrypcji i urządzenie multimedialne. W projekcie przewidziane są tablice komunikacyjno-informacyjne dostosowane do osób poruszających się na wózkach, z dysfunkcjami wzroku i słuchu, w tym tablice tyflograficzne.

Ogród edukacyjno–sensoryczny MDK posiada dostosowany do swojego charakteru projekt nasadzeń. Rośliny zastosowane wokół wagonów nawiązują do polskiego krajobrazu widzianego z okien pociągu dzisiaj i przed laty – lasy, łąki. W części Ogrodu znajdują się „trójkąty sensoryczne”, podzielone kolejno na zmysł: smaku, dotyku i zapachu. Rośliny stymulujące zmysł wzroku i słuchu wypełniają całą przestrzeń Ogrodu. Ogród jest atrakcyjny sensorycznie przez cały rok.

Wykonanie i odbiór ogrodu – grudzień 2020:
Projekt koncepcyjny | wizualizacje – listopad 2017:

DANE PROJEKTOWE |
Projekt koncepcyjny: Zielona Terapia
Wizualizacje: Studio B
Lokalizacja: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
Koncepcja: ogród edukacyjno-sensoryczny
Powierzchnia: 11,5 a

_____
#OgródEdukacyjno-Sensoryczny
#OgródEdukacyjno-SensorycznyMiejskiDomKulturyWCzechowicach-Dziedzicach
#MiejskiDomKulturyWCzechowicach-Dziedzicach
#IzbaRegionalnaWCzechowicach-Dziedzicach
#ogródedukacyjny
#ogródsensoryczny
#Czechowice-Dziedzice