Polityka prywatności

Anna Szczepańska – jako autorka niniejszej strony jestem Administratorem Państwa danych osobowych. Ponieważ cenię Państwa prywatność, tym samym przetwarzam dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszam do przeczytania polityki prywatności.

Dokument ten określa cele i sposoby przetwarzania oraz bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jako użytkowników strony: ZielonaTerapia.pl  (zwana dalej Stroną). W jakichkolwiek sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę o kontakt e-mail: biuro@zielonaterapia.pl

Podstawy prawne, zakres oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem następujących zasad:
1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem;
2) rzetelnie i uczciwie;
3) w przejrzysty sposób dla osoby, której dane
dotyczą;
4) w konkretnych celach, nie więcej i nie dłużej niż
potrzeba;
5) z dbałością o prawidłowość danych;
6) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.

Państwa dane będę przetwarzać w celach:
– kontaktowych, żeby udzielić Wam odpowiedzi na wiadomość e-mailową na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Państwu odpowiedzi;
– technicznych, statystycznych, analitycznych i marketingowych przy użyciu plików cookies, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz wyrażonej zgody na wykorzystanie plików cookies do tych celów;
– związanych z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych (jak Facebook czy Instagram) według zasad określonych przez właścicieli danego medium, portalu oraz informowania w nim o mojej działalności.

Państwa dane będę przetwarzać w zakresie:
– przesłanej wiadomości e-mail – będę przetwarzać dane, które są w niej zawarte. Przekazanie danych w e-mailu następuje przez Państwa dobrowolnie. W każdym czasie jest możliwość napisania prośby o usunięcie tych danych;
– pozostałe dane, które jako Administrator przetwarzam to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. To Państwo decydujecie w jakim zakresie będę mogła wykorzystać pliki cookies z Państwa danymi. Przekazanie danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możecie Państwo zmienić swoje preferencje w swojej przeglądarce internetowej lub po usunięciu zapisanych plików cookies;
– jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook) będę przetwarzać Twoje dane, które podałeś w danym medium i do których jest dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możesz zakończyć subskrypcję profilu;
– moja strona może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.

Odbiorcy Państwa danych:
– jeśli została wyrażona zgoda na ciasteczka to Państwa dane zapisane w plikach cookies, będą przetwarzane przez partnerów reklamowych, podmiot dostarczające oprogramowania do analizy ruchu na Stronie;
– Państwa dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

Termin przechowywania danych:
Nie jestem w stanie ustalić przez jaki okres będę przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane wysłane w wiadomości e-mail będę przetwarzać do momentu złożenia żądania ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznam, że zrealizowałam prawnie uzasadniony interes Administratora.

Prawa użytkowników:
– dostęp do treści swoich danych;
– prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo wniesienia sprzeciwu;
– prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych czy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregoś ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, proszę o kontakt mailowy: biuro@zielonaterapia.pl Po odczytaniu wiadomości spełnię Państwa uprawienia dotyczące przetwarzania danych osobowych nie później niż w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia wiadomości e-mail.

Ciasteczka:
Są wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania ze Strony, poprawienia jakości usług oraz umożliwienia analizy ruchu. Strona wykorzystuje ciasteczka własne oraz ciasteczka stron trzecich. Różne rodzaje ciasteczek: techniczne, marketingowe i analityczne.

Proszę pamiętać, że w każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies lub całkowicie usunąć pliki cookies. Natomiast może to wpłynąć na funkcjonalność i czytelność Strony.