Proces projektowy

Tworząc projekt zagospodarowania terenu zielonego – zawsze wykonujemy analizę potrzeb i oczekiwań oraz analizę sytuacji w terenie.

Zakres prac każdorazowo dostosowujemy indywidualnie do klienta.

Proces projektowy:

 1. Zapoznanie się z terenem i dostępnym materiałem.
 2. Określenie oczekiwań.
 3. Inwentaryzacja i gospodarka zieleni.
 4. Projekt koncepcyjny: graficzny i opisowy.
  • Część graficzna (rzuty, przekroje, wizualizacje/inspiracje), obejmuje inwentaryzację terenu, wytyczne funkcjonalne, projekt małej architektury oraz nasadzeń.
  • Część opisowa, w tym zestawienie roślin, podstawa pielęgnacyjna, szacunkowy kosztorys oraz inne informacje uszczegóławiające projekt.

   

 5. Projekt wykonawczy.
 6. Nadzór projektowy.

Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami oraz specjalistami w swoich dziedzinach, to zapewnia właściwy efekt końcowy zaprojektowanego ogrodu.

Rośliny stosowane w naszych projektach to odmiany dostępne w sprzedaży na rynku. Posiadamy listę sprawdzonych producentów.