Jak pracujemy
w Zielonej Terapii

Tworząc projekt zagospodarowania terenu zielonego zawsze wykonujemy analizę potrzeb i oczekiwań oraz analizę sytuacji w terenie. Zakres prac każdorazowo dostosowujemy indywidualnie do klienta.

Współpraca obejmuje:

Zapoznanie się z terenem i dostępnym materiałem

Określenie oczekiwań

Inwentaryzacja terenu, gospodarka zieleni LUB inne określenie podkładu projektowego

Projekt zagospodarowania terenu i zieleni:

   Część graficzna: rzuty/plansze zagospodarowania małej architektury, nawirzchni i nasadzeń roślin, przekroje, wizualizacje/inspiracje, poglądowe zdjęcia projektowanych roślin

   Część opisowa: zestawienie roślin, zestawienie małej architektury, nawierzchni, podstawa pielęgnacyjna oraz inne informacje uszczegóławiające projekt

   Nadzór i konsultacje przy realizacji i pielęgnacji ogrodu

   Zielona Terapia jak pracujemy 724x1024 - Proces projektowy

   Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami oraz specjalistami w swoich dziedzinach, to zapewnia właściwy efekt końcowy zaprojektowanego ogrodu.

   Rośliny stosowane w naszych projektach to odmiany dostępne w sprzedaży na rynku. Posiadamy listę sprawdzonych producentów.

   Etapy aranżacji ogrodu

   1. Podkład projektowy

   2. Wytyczne projektowe

   3. Projekt nasadzeń

   4. Realizacja projektu

   NARZĘDZIA wspomagające projektowanie ogrodu

   1. Wizualizacje: podstawowe lub fotorealistyczne

   2. Inspiracje: kiedy wizualizacje nie są potrzebne

   3. Animacje: przydatne w projektach dużych ogrodów prywatnych oraz projektów publicznych terenów zieleni

   Wizualizacje 3d

   Podstawowa

   Fotorealistyczna

   Prosta animacja modelu 3d

   Ogród przy przedszkolu

   Ogród prywatny