Wytyczne ogrodu |

Wytyczne stanowią szczegółowe wymogi do przetargu dotyczącego stworzenia ogrodu przeznaczonego do realizacji hortiterapii dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie.

Wytyczne są szczegółowym opisem stanowiącym rozwiązanie projektowe, określającym podział funkcjonalny ogrodu, układ komunikacji, małą architekturę, ukształtowanie zieleni, z uszczegółowieniami dotyczącymi zastosowanych roślin, ich parametrów oraz zaleceń związanych z wykonaniem nasadzeń i pielęgnacji roślin.

Docelowy ogród hortiterapeutyczny ma być założeniem spełniającym funkcje terapeutyczne i sensoryczne (stymulowanie wszystkich zmysłów). Będzie przeznaczony do hortiterapii czynnej oraz biernej. Ze względu na swój charakter będzie uwzględniał 3 strefy funkcjonalne: terapeutyczną, sensoryczną, spacerową.

Wytyczne uwzględniają projektowanie bez barier z zachowaniem zasady „projektowania uniwersalnego”.

Autor wytycznych: Anna Szczepańska
separator 4 - Wytyczne ogrodu hortiterapeutycznego

Zobacz także:

Ogród hortiterapeutyczny – Zakład Opiekuńczo–Leczniczy w Krakowie

Nadzór nad realizacją ogrodu hortiterapeutycznego

Referencje ZOL Kraków

#ogródhortiterapeutyczny #ogródhortiterapii #ogródterapeutyczny
#ogródsensoryczny #ogródzmysłów
#podwyższonarabata
#hortiterapia #terapiaogrodem #terapiaogrodnicza