Ogród Zmysłów – Wieliczka

DANE PROJEKTOWE |
Lokalizacja: szkoła podstawowa Wieliczka
Koncepcja: Ogród Zmysłów – ogród edukacyjno-sensoryczny
Powierzchnia: 4 ary

„Ogród Zmysłów” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce, to miejsce o właściwościach sensoryczno-terapeutyczno-edukacyjnych.

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu został wykonany w ramach warsztatów projektowo-ogrodniczych, związanych z przygotowaniem społeczności Szkoły do założenia „Ogrodu Zmysłów”. Koncepcja ta ma być dostosowana do możliwości osób zaangażowanych w realizację tego miejsca.

Ponieważ całą społeczność Szkoły wspólnymi siłami realizuje założenia projektu, dlatego koncepcja została skonstruowana na zasadzie puzzli, tak aby szczegółowa aranżacja ogrodu była możliwa do podzielenia na kilka etapów.

Ogród edukacyjno-sensoryczny bez barier

Przestrzeń dostosowaliśmy do poruszania się przez osoby na wózkach inwalidzkich a także do korzystania przez wszystkich uczniów Szkoły, na dodatek z uwzględnieniem filozofii „uniwersalnego” projektowania przestrzeni.

Ogród zmysłów przy szkole podstawowej

Projekt ukierunkowany jest na walory edukacyjne i sensoryczne. Przestrzeń daje możliwość prowadzenia różnych form zajęć edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych.

Główne założenia ogrodów sensorycznych to oddziaływanie na zmysły: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Ogrody takie mają działanie relaksacyjne, bez wątpienia polepszają nasz stan psychiczno-fizycznych. Poprzez bierny i aktywny kontakt z naturą mamy możliwość wyciszenia a także poprawienia kondycji fizycznej. Bez wątpienia takie ogrody pozwalają naładować się pozytywną energią. 

Ogrody edukacyjne są z kolei przestrzeniami zaprojektowanymi z myślą doświadczania świata. Przebywanie w nich daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Ogrody edukacyjne są także doskonałym rozwiązaniem wspomagającym prawidłowy rozwój dzieci, ponieważ poprzez zabawę dają dzieciom możliwość interakcji z przyrodą, z pewnością rozwijają ich wyobraźnię i kreatywność a także zwiększają ciekawość świata, dodatkowo uczą dzieci podstaw przyrody, ekologii czy lokalnej historii.

Ogród zmysłów – nasadzenia sensoryczne

Ten ogród zmysłów posiada dostosowany do swojego charakteru projekt nasadzeń sensorycznych. W ogrodzie uwzględniliśmy rośliny stymulujące wszystkie zmysły. Ogród oczywiście jest atrakcyjny sensorycznie przez cały rok.

#OgródZmysłów
#OgródZmysłówWieliczka
#OgródZmysłówSzkołaPodstawowaWieliczka
#SzkołaPodstawowaZOddziałamiIntegracyjnymi4wWieliczce
#ogródedukacyjny
#ogródsensoryczny

Jak pracujemy

Naszą misją jest tworzenie ogrodów, które pozytywnie wpływają na samopoczucie użytkowników