Ogród Zmysłów – Wieliczka

„Ogród Zmysłów” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce, to miejsce o właściwościach sensoryczno-terapeutyczno-edukacyjnych.

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu został wykonany w ramach warsztatów projektowo-ogrodniczych, związanych z przygotowaniem społeczności Szkoły do założenia „Ogrodu Zmysłów”. Koncepcja ta ma być dostosowana do możliwości osób zaangażowanych w realizację tego miejsca.

Ogród jest dostosowany do poruszania się przez osoby na wózkach inwalidzkich oraz dostosowany do korzystania przez wszystkich uczniów Szkoły, z uwzględnieniem filozofii „uniwersalnego” projektowania przestrzeni.

Ogród ten zakładany jest przez całą społeczność Szkoły, dlatego koncepcja została skonstruowana na zasadzie puzzli, tak aby szczegółowa aranżacja Ogrodu była możliwa do podzielenia na kilka etapów, które będą realizowane w miarę możliwości całej społeczności.

DANE PROJEKTOWE |
Lokalizacja: Wieliczka
Koncepcja: Ogród sensoryczno-edukacyjny
Powierzchnia ogrodu: 4 ary

#OgródZmysłów
#OgródZmysłówWieliczka
#OgródZmysłówSzkołaPodstawowaWieliczka
#SzkołaPodstawowaZOddziałamiIntegracyjnymi4wWieliczce
#ogródedukacyjny
#ogródsensoryczny