Ogród sensoryczno-rehabilitacyjny – Willa Muza

Ogród sensoryczno-rehabilitacyjny – Willa Muza |

Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni przy Willi „Muza” w miejscowości Busko-Zdrój , ukierunkowana jest na stworzenie Ogrodu sensoryczno-rehabilitacyjnego, przeznaczonego dla potrzeb klientów w zakresie uzupełnienia pakietu usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Pomysł Ogrodu nawiązuje do charakteru miejsca. Ukierunkowany jest na walory sensoryczne i rehabilitacyjne. Głównymi uczestnikami Ogrodu będą dzieci oraz osoby dorosłe, których pobyt związany jest z rehabilitacją, poprawą stanu zdrowia.

Ogród sensoryczno-rehabilitacyjny – Willa Muza umożliwia realizację usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych w warunkach zewnętrznych – wśród roślin, w zaprojektowanej przestrzeni, która ma oddziaływanie polisensoryczne, bazujące na zasadach hortiterapii (ogrodoterapii).

Projekt daje możliwość prowadzenia różnych form rehabilitacji na świeżym powietrzu, wykorzystując naturalną przestrzeni do stymulacji sensorycznej. Duża uwaga została poświęcona dzieciom, zarówno w kontekście rehabilitacji, jak również zabawy, w sposób nienarzucony, tworząc miejsca pobudzające kreatywność. Pojawiają się również miejsca przeznaczone do relaksu i odpoczynku. Miejsce to ma uczyć poprzez zabawę, łączyć rehabilitację z naturą oraz zapewniać miejsca wyciszenia i relaksu, bardzo potrzebne w procesie rehabilitacyjnym.

Ogród sensoryczno-rehabilitacyjny – Willa Muza poprzez bierny i aktywny kontakt z naturą da możliwość wyciszenia, poprawy stanu fizycznego, pozwoli naładować się pozytywną energią, jako ogród rehabilitacyjny będzie wspomagał rehabilitację leczniczą (medyczną).

Projekt obecnie jest na etapie zarysu koncepcyjnego, przed etapem szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu:

Inspiracje do projektu koncepcyjnego:


DANE PROJEKTOWE |
Projekt koncepcyjny: Zielona Terapia
Lokalizacja: Willa Muza, Busko-Zdrój
Koncepcja: ogród sensoryczno-rehabilitacyjny
Powierzchnia: 13,35 a

_____
#OgródSensoryczno-Rehabilitacyjny
#OgródSensoryczno-RehabilitacyjnyWillaMuza
#OgródSensoryczno-RehabilitacyjnyBusko-Zdrój
#WillaMuza
#Busko-Zdrój
#ogródrehabilitacyjny
#ogródsensoryczny