Ogród zdrowia

Ogrody zdrowia to tereny zieleni zagospodarowane, tak aby umożliwić użytkownikom kontakt z przyrodą poprzez wszystkie zmysły, czy to w aktywnej czy biernej formie. Ogrody zdrowia wpływają na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, są wsparciem w różnych terapiach, pomagają w rehabilitacji i nie tylko. Istnieją różne typy ogrodów zdrowia.

 

Wieliczka Szkola4 Wizualizacja2 s e1706828248155 1024x657 - Ogrody sensoryczne, terapeutyczne, edukacyjne

"Medicus curat, natura sanat. Lekarz leczy, natura uzdrawia" - Hipokrates

Głównym założeniem ogrodów sensorycznych, ogrodów zmysłów, jest oddziaływanie na zmysły: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Ogrody takie mogą stymulować wszystkie 5 zmysłów, mogą być także wyspecjalizowane tylko w jednej dziedzinie, np.: aromaterapii, muzykoterapii lub innych arteterapiach. Ogrody sensoryczne mają działanie relaksacyjne, polepszają nasz stan psychiczno-fizycznych, pozwalają naładować się pozytywną energią, tak cenną dla naszego samopoczucia.

Ogród edukacyjny to specyficzny rodzaj ogrodu sensorycznego. Edukacyjne ogrody sensoryczne są przestrzeniami zaprojektowanymi z myślą doświadczania świata. Przebywanie w nich daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Ogrody edukacyjne są doskonałym rozwiązaniem wspomagającym prawidłowy rozwój dzieci. Poprzez zabawę dają dzieciom możliwość interakcji z przyrodą, rozwijają wyobraźnię i kreatywności, zwiększają ciekawość świata. Atrakcją mogą być przykładowo zaprojektowane ścieżki edukacyjne, na których dzieci uczą się podstaw przyrody i ekologii.

Ogród terapeutyczny to typ ogrodu zdrowia, który przede wszystkim jest ukierunkowany na skonkretyzowanych beneficjentów, ze zdiagnozowaną jednostką chorobową. Poza tym, poprzez ogród terapeutyczny realizujemy programy terapeutyczne, czy rehabilitacyjne, pod nadzorem specjalistów, uzyskując konkretne cele terapeutyczne. Warto zauważyć, że podobnie jak ogród sensoryczny, terapeutyczne ogrody zdrowia mogą stymulować wszystkie 5 zmysłów lub mogą być ukierunkowane na jeden rodzaj arteterapii, na przykład muzykoterapia.

Ogrody horti-terapeutyczne 

projektujemy, tak aby podstawową formą terapii było ogrodnictwo. „Hortus” z łac. to „ogród”. Człowiek intuicyjnie chce przebywać w naturalnym otoczeniu. Rozwój cywilizacji i egzystencja w przebodźcowanych przestrzeniach z pewnością nie jest nam tak bliska jak wykonywanie czynności w otoczeniu przyrody. Bez wątpienia ogrodnictwo i chęć pracy w naturalnych warunkach są zapisane ewolucyjnie w naszych genachczytaj więcej >>

Ogród rehabilitacyjny

jest jeszcze bardziej specyficznym rodzajem ogrodu terapeutycznego. Ich specyfika polega na tym, że ogrody rehabilitacyjne mają cel terapeutyczny związany z polepszeniem konkretnej funkcjonalności fizycznej pacjenta. Na przykład specjalistyczne bieżnie, rampy i inne ukształtowania terenu, które mają pomóc powrócić do sprawności fizycznej po wypadku.

Ośrodki zielonej terapii

na koniec pozostaje jeszcze do wyjaśnienia, czym są „ośrodki zielonej terapii”. To całe gospodarstwa samoistnie funkcjonujące i w pełni bazujące na horti-terapii. W takich horti-terapeutycznych gospodarstwach mieszkańcami są osoby z niepełnosprawnościami, a ich celem bywa na przykład przygotowanie mieszkańców do dorosłego życia i zawodu.

Różne ogrody zdrowia

Ogrodo-terapia

to rodzaj terapii, która wykorzystuje dobroczynne działanie zieleni, przyrody na zdrowie psychiczne oraz fizyczne człowieka.

Każdy z nas potrzebuje kontaktu z naturą. Odpowiedzią na tą potrzebę są tworzone w Zielonej Terapii ogrody zdrowia. Jedną ze szczególnych dziedzin naszej działalności jest projektowanie ogrodów terapeutycznych z wykorzystaniem

hortiterapii, czyli terapii ogrodniczej >>

Terapia ogrodem to dziedzina socjo-ogrodnictwa, skupiająca się na oddziaływaniu przyrody na człowieka (rekreacyjnie i rehabilitacyjnie). Hortiterapia może być traktowana jako uzupełnienie tradycyjnych form rehabilitacji i profilaktyki u osób w różnym wieku. Poprzez różne formy kontaktu z naturą ludzie mają możliwość odpoczynku psychicznego a także polepszenia stanu fizycznego.

Terapia ogrodnicza Zielona Terapia - Ogrody sensoryczne, terapeutyczne, edukacyjne

Naszą domeną są ogrody zdrowia

Specjalizujemy się w projektowaniu i zakładaniu ogrodów bazując na zasadach horti-terapii, czyli terapii ogrodniczej, dziedzinie socjo-ogrodnictwa zajmującej się wpływem przyrody na człowieka.

Terapia ogrodem może być traktowana jako uzupełnienie tradycyjnych form rehabilitacji i profilaktyki u osób w różnym wieku. Poprzez bierny i aktywny kontakt z naturą ludzie mają możliwość m.in. polepszenia stanu fizycznego, odpoczynku psychicznego – wyciszenia.

Jak najwięcej przyrody w życiu

Każdy człowiek powinien mieć jak najczęstszy kontakt z naturą. W Zielonej Terapii uważamy, że warto aranżować ogród, zieloną przestrzeń, tak aby tworzyć oazę spokoju, relaksu i wyciszenia.

Jak pracujemy w Zielonej Terapii