Ogród zdrowia

Jedną ze szczególnych dziedzin naszej działalności jest projektowanie ogrodów terapeutycznych z wykorzystaniem hortiterapii, czyli terapii ogrodniczej. Jest to dziedzina socjoogrodnictwa, skupiająca się na oddziaływaniu przyrody na człowieka (rekreacyjnie lub rehabilitacyjnie).

Hortiterapia może być traktowana jako uzupełnienie tradycyjnych form rehabilitacji i profilaktyki u osób w różnym wieku. Poprzez bierny i aktywny kontakt z naturą ludzie mają możliwość m.in. wyciszenia, polepszenia stanu fizycznego, odpoczynku psychicznego.

Projektujemy także ogrody sensoryczne, ogrody zmysłów. Głównym założeniem ogrodów sensorycznych jest oddziaływanie na zmysły: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Ogrody takie mogą stymulować wszystkie 5 zmysłów, mogą być także wyspecjalizowane tylko w jednej dziedzinie, np.: aromaterapii, muzykoterapii lub innych arteterapiach. Ogrody sensoryczne mają działanie relaksacyjne, polepszają nas stan psychiczno-fizycznych, pozwalają naładować się pozytywną energią, tak cenną dla naszego samopoczucia.

Ogrody edukacyjne są z kolei przestrzeniami zaprojektowanymi z myślą doświadczania świata. Przebywanie w nich daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Ogrody edukacyjne są doskonałym rozwiązaniem wspomagającym prawidłowy rozwój dzieci. Poprzez zabawę dają dzieciom możliwość interakcji z przyrodą, rozwijają wyobraźnię i kreatywności, zwiększają ciekawość świata. Atrakcją mogą być przykładowo zaprojektowane ścieżki edukacyjne, na których dzieci uczą się podstaw przyrody i ekologii.