Ogród sensoryczno-edukacyjny – Złotów

Ogród sensoryczno-edukacyjny – Złotów |

Przedstawiona koncepcja projektowa jest pomysłem na Ogród sensoryczno-edukacyjny o przeznaczeniu społecznym, w szczególności ukierunkowanym na stymulację sensoryczną dzieci, ich edukację przyrodniczą oraz interakcję z przyrodą. Możliwość praktycznego użytkowania tego miejsca przez lokalną społeczność ma sprzyjać nawiązywaniu nowych znajomości, integracji społecznej, łączenia różnych grup społecznych i pokoleń. Ogród ma być terenem dostosowanym do różnych dysfunkcji oraz niepełnosprawności.

Koncepcja zagospodarowania tego obszaru ma uwzględnić lokalne wartości edukacyjne, związane z wiedzą pro-przyrodniczą. Projekt przewiduje powstanie swoistego spaceru edukacyjnego, z „przystankami” obsadzonymi roślinami o walorach leczniczo-kosmetycznych i wyposażonymi w tabliczki informacyjne, w tym w języku Braille’a.

Projekt jest zarysem koncepcji zagospodarowania terenu:


DANE PROJEKTOWE |

Projekt koncepcyjny: Zielona Terapia
W ramach: Budżet Obywatelski
Lokalizacja: Złotów, woj. wielkopolskie
Koncepcja: ogród sensoryczno-edukacyjny
Powierzchnia: ok. 11 a

_____
#OgródSensoryczno-Edukacyjny
#OgródSensoryczno-EdukacyjnyZłotów
#Złotów
#ogródedukacyjny
#ogródsensoryczny