Ogród terapeutyczno-sensoryczny

Projekt koncepcyjny przedstawia zagospodarowanie terenu, które ma spełniać funkcje terapeutyczne i rehabilitacyjne na szerokie spektrum pacjentów Zakładu, a także personel oraz osoby odwiedzające pacjentów. Projekt umożliwia uczestnikom czynny oraz bierny kontakt z przyrodą – przy wykorzystaniu wszystkich pięciu zmysłów, a także wykonywanie aktywności fizycznych.

Ze względu na swój charakter został podzielony na następujących 8 stref:

 • Strefa zajęć terapeutycznych.
 • Strefa sensoryczna z podwyższonymi rabatami, podzielona wg zmysłów.
 • Strefa spacerowo-rekreacyjna, gdzie szczególnym miejscem jest staw z małym źródłem wody, mające oddziaływanie uspokajające oraz stymulujące głównie zmysł wzroku i słuchu. Zostały w tej strefie zlokalizowane między innymi dzwony rurowe, ścieżka faktur, przystanki spacerowe, altany oraz ściana wodna.
 • Strefa widokowa to miejsce szczególnie zaciszne, sprzyjające kontemplacji.
 • Strefa sportu.
 • Strefa oranżeryjna.
 • Strefa tarasowa, indywidualna i ogólnego dostępu.
 • Strefa gospodarcza.

Ukształtowanie nasadzeń zostało skorelowane z projektowanymi widokami oraz komunikacją. Dobór gatunkowy uwzględnia walory sensoryczne roślin, które w danym miejscu mają oddziaływać i stymulować pacjentów. Poza strefą stricte przeznaczoną do wrażeń zmysłowych (strefa sensoryczna), na pozostałym terenie można znaleźć gatunki, które zostały wybrane ze względu na:

 • zapach;
 • możliwość ich zjedzenia;
 • doznania wzrokowe;
 • walory słuchowe;
 • wartość oczyszczania powietrza;
 • przyciąganie owadów i ptaków;
 • znaczenie oddziaływania psychologicznego, tzw. rośliny retro dla osób starszych.

Teren zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych – projektowanie bez barier, stworzony z zachowaniem zasady „projektowania uniwersalnego”.