Ogród przedszkolny pod Warszawą

DANE PROJEKTOWE |
Lokalizacja: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą”, Raszyn
Koncepcja: Ogród sensoryczno-edukacyjny
Powierzchnia: 4 ary

Ogród przedszkolny pod Warszawą

Przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Raszynie pod Warszawą został zrealizowany nasz projekt ogrodu sensoryczno-edukacyjnego. Ponieważ projekt ogrodu uwzględnił ideę projektowania uniwersalnego umożliwiając integrację, dlatego ten ogród przedszkolny pod Warszawą to teren po pierwsze przeznaczony dla dzieci uczęszczających do Przedszkola. Po drugie ogród przeznaczony jest także dla personelu placówki oraz opiekunów podopiecznych. Dodatkowo w koncepcji uwzględniliśmy obszar zamknięty  ogrodu oraz część zewnętrzną „piknikową”.

Uwagę poświęciliśmy dzieciom i wykorzystaniu przestrzeni do rozwoju sensoryczno-edukacyjnego, tym samym ten ogród przedszkolny pod Warszawą uczy poprzez zabawę.

Głównym założeniem ogrodów sensorycznych jest oddziaływanie na zmysły: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Ogrody takie mają działanie relaksacyjne, polepszają nasz stan psychiczno-fizycznych. Poprzez bierny i aktywny kontakt z naturą dają możliwość wyciszenia, poprawy stanu fizycznego, pozwalają naładować się pozytywną energią.

W tym projekcie uwzględniliśmy aspekty oddziaływania na zmysły dzieci, włączając także potrzeby dzieci z autyzmem względem takich kwestii jak: rozstawienie i dobór elementów muzycznych czy roślin, np. szumiące trawy; dobór miejsc doznań zapachowych tak, aby nie przytłaczały. Na terenie ogrodzonym nie ma roślin trujących. Oczywiście każda roślina w nadmiarze może działać szkodliwie, a każdy człowiek ma indywidualne reakcje organizmu, o czym należy pamiętać.

Ogrody edukacyjne są z kolei przestrzeniami zaprojektowanymi z myślą doświadczania świata. Przebywanie w nich daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Ogrody edukacyjne są doskonałym rozwiązaniem wspomagającym prawidłowy rozwój dzieci. Poprzez zabawę dają dzieciom możliwość interakcji z przyrodą, rozwijają wyobraźnię i kreatywność. Także zwiększają ciekawość świata, uczą dzieci podstaw przyrody i ekologii. Dlatego ten ogród przedszkolny pod Warszawą uwzględnia elementy ukierunkowane zarówno na swobodną zabawę dzieci, jak i elementy zajęć przyrodniczych, na przykład motyw 4 pór roku.

Ogród przedszkolny bez barier

Zaprojektowaliśmy przestrzeń o prostym, systematycznym i przewidywalnym układzie. Dlatego w ogrodzie znajdują się elementy powtarzalne, teren jest ogrodzony, ponieważ te czynniki zapewniają poczucie bezpieczeństwa i zwiększonego komfortu, w tym dla dzieci z autyzmem. Układ komunikacji (jego wymiary, pola manewrowe) daje możliwość stworzenia Ogrodu bez barier, z możliwością poruszania się dzieci na wózkach inwalidzkich Warunkiem jest dobór nawierzchni oraz wykonanie rampy dla wózków przy wjeździe do altany.

#ogródsensoryczny
#ogródedukacyjny
#ogródprzedszkolny
#ogródprzedszkolnypodWarszawą
#PrzedszkolezOddziałamiIntegracyjnymiwRaszynie
#PrzedszkolePodTopolą
#ogróddladzieci
#ogróduczypoprzezzabawę

Jak pracujemy

Naszą misją jest tworzenie ogrodów, które pozytywnie wpływają na samopoczucie użytkowników