Nagroda wyróżnienia za projekt Leśny Park Zmysłów

Targi Gardenia 2016 |

Na jubileuszowym Seminarium „Miejska Sztuka Ogrodowa”, otwierającym Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA w Poznaniu, odebrana została nagroda wyróżnienia za projekt „Leśny Park Zmysłów”, jedyna w kategorii profesjonaliści. Projekt autorstwa Anny Szczepańskiej i Bogumiły Bulgi.

Informacja o projekcie: Leśny Park Zmysłów

Projekt „Leśny Park Zmysłów” uczestniczył w konkursie „Inspiracje w przestrzeni”. Nagroda w kategorii profesjonalistów jest dla nas istotnym wyróżnieniem. Cieszy nas fakt, że tematyka przestrzeni hortiterapeutycznych, ogrodów sensorycznych oraz tworzenia interaktywnych terenów zieleni publicznej jest coraz bardziej doceniana w Polsce.

W ramach konkursu toczyło się również głosowanie publiczności, w którym byliśmy na podium – trzecie miejsce. Za każdy głos serdecznie dziękujemy :)


separator 4 - Nagroda wyróżnienia za projekt Leśny Park Zmysłów

Tegoroczne X Seminarium „Miejska sztuka ogrodowa” odbywało się pod nazwą „Zieleń, która aktywizuje i edukuje”. Organizatorem Seminarium jest redakcja miesięcznika „Zieleń Miejska”. Była mowa między innymi o:

  • zwiększającej się potrzebie postrzegania przestrzeni miejskiej jako środowisko, przestrzeni współzależnej z przyrodą;
  • potrzebie edukacji przyrodniczej dla dzieci, ale także dla dorosłych i seniorów;
  • coraz większej potrzebie obcowania z przyrodą w mieście, aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców powiązanego ze sztuką ogrodową;
  • hortiterapii, jako nowej metodzie terapii, spełniającej funkcje rehabilitacyjne (jako terapia zajęciowa), funkcje edukacyjne, czy po prostu funkcje relaksacyjne;
  • projektowaniu uniwersalnym oraz bez barier, szczególnie w przypadku placów zabaw, które powinny spełniać szeroki wachlarz funkcji: społecznych, edukacyjnych, aktywizujących a przede wszystkim integrujących ludzi;
  • społecznym kontekście umeblowania miejskiej przestrzeni;
  • ogrodach społecznych i ich roli integracyjnej i edukacyjnej, o pieniądzach na zieleń w mieście;
  • ogrodach wertykalnych, tych na zewnątrz oraz jako zielone ściany w biurach czy domach;
  • łąkach kwietnych w mieście – swoją prelekcję ciekawie poprowadzili bracia Karol i Maciej Podyma z Fundacji „Łąka”, którzy przedstawili konkretne informacje mówiące o korzyściach wynikających z wprowadzania łąk kwietnych do miast, korzyści zarówno przyrodniczo-społecznych jak i tych ekonomicznych.

Szczegółowy program:

Fotografie i film: Anna Szczepańska, Bogumiła Bulga

separator 4 - Nagroda wyróżnienia za projekt Leśny Park Zmysłów
Zobacz również:
Targi Gardenia 2016 – zdjęcia
separator 4 - Nagroda wyróżnienia za projekt Leśny Park Zmysłów

#LeśnyParkZmysłów #WieniecZdrój #WieniecZdrójUzdrowisko #Uzdrowisko
#ogródsensoryczny #ogródzmysłów #podwyższonarabata
#hortiterapia #terapiaogrodem #terapiaogrodnicza
#SeminariumMiejskaSztukaOgrodowa #Gardenia2016 #MiędzynarodoweTargiOgrodnictwaiArchitekturyKrajobrazuGARDENIA