Leśny Park Zmysłów

Leśny Park Zmysłów, Wieniec-Zdrój |

Zagospodarowanie dotyczy terenu w miejscowości Wieniec-Zdrój, która jest osadą uzdrowiskową, ukierunkowaną na choroby ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, kardiologiczne, układu oddechowego, nerwowego, nadciśnienie.

Teren przeznaczony jest głównie dla osób korzystających z pobliskiego Uzdrowiska. Usytuowany jest w ponad stuletnim lesie sosnowym i wykorzystuje mikroklimat tych lasów, gdyż zgodnie z sylwoterapią sosna ma właściwości odkażające, uodparnia i łagodzi kaszel.

Leśny Park Zmysłów to swoisty spacer sensoryczno-zdrowotny, zagospodarowany jako ciąg 5 przystanków w ramach jednej ścieżki zdrowia. Każdy przystanek to inny zmysł, rozpoczynamy od doznań wzrokowych kończąc na smakowych. Każdy kolejny przystanek to także kolejne wyzwania siłowe, gdyż ta ścieżka zdrowia ma rozlokowane sprzęty do wykonywania ćwiczeń, które mają wspomagać rehabilitację ruchową wykonywaną w Uzdrowisku.

Projekt mimo małej przestrzeni został tak zaprojektowany, aby zachęcić do przejścia całego terenu. Zabieg ten wykorzystany celowo, aby każdy uczestnik przebywał w Leśnym Parku Zmysłów jak najdłużej. W tym celu również zastosowano rośliny oraz elementy małej architektury oddziaływujące na użytkowników polisensorycznie. Przestrzeń zaprojektowana została z wykorzystaniem zasad hortiterapii.

Podwyższone rabaty sensoryczne zostały tak rozlokowane i ukształtowane, aby zachęcać do bezpośredniego obcowania z roślinami, powodować interakcję, co ma wpływać terapeutycznie na uczestników (przykładowo regulować ciśnienie tętnicze). Nawiązując do rodzimych złóż, przy podwyższonych rabatach sensorycznych zastosowano kamień wapienny.

Kształt układu komunikacyjnego związany jest z:

  • rodzajem użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych;
  • zastanym starodrzewiem, aby pozostawić maksymalnie możliwą ilość drzew (usunięto drzewa chore);
  • oraz koncepcją projektową dzielącą teren na przystanki.

Zastosowano rośliny stymulujące poszczególne zmysły oraz tzw. „roślin retro” dla osób starszych, które przywołują dobre wspomnienia. Projekt uwzględnienia zmienności pór roku. Zastosowano także rośliny rodzime dla projektowanego terenu.

Projekt powstał przy współpracy z Studio B – Bogumiła Bulga. Serdeczne podziękowania.

Projekt „Leśny Park Zmysłów” uczestniczył w konkursie „Inspiracje w przestrzeni” i otrzymał nagrodę wyróżnienia w kategorii profesjonalistów. Więcej: Nagroda wyróżnienia za projekt Leśny Park Zmysłów

#LeśnyParkZmysłów #WieniecZdrój #WieniecZdrójUzdrowisko #Uzdrowisko
#ogródsensoryczny #ogródzmysłów
#podwyższonarabata
#hortiterapia #terapiaogrodem #terapiaogrodnicza