Krakowskie Forum Hortiterapii

Krakowskie Forum Hortiterapii – inicjatywa,
która wspiera rozwój lokalnej hortiterapii – terapii ogrodniczej |

Krakowskie Forum Hortiterapii (KFH) jest nieformalną grupą, która ma na celu integrację i aktywizację środowiska hortiterapeutów oraz propagowanie wiedzy na temat hortiterapii i zagadnień powiązanych.

Adresowane jest do terapeutów zajęciowych, środowiska medycznego, uniwersyteckiego, przedstawicieli organizacji społecznych, lokalnych władz samorządowych oraz osób związanych z ogrodnictwem.

Spotkania organizowane przez Krakowskie Forum Hortiterapii odbywają się raz w miesiącu. W ramach tych spotkań omawiane są zagadnienia teoretyczne, a także prezentowane są praktyczne przykłady hortiterapii i tematów pokrewnych, związanych z oddziaływaniem przyrody na człowieka.

Krakowskie Forum Hortiterapii 1 1 - Krakowskie Forum Hortiterapii
Wykład dr inż. Bożeny Szewczyk-Taranek (zdj. Anna Kłodzińska-Oleksy)

Do tej pory w ramach Krakowskiego Forum Hortiterapeutycznego odbyły się trzy spotkania, na których poruszono zagadnienia związane z hortiterapią, ogrodnictwem terapeutycznym, a także tematami powiązanymi, jak np. ogrody sensoryczne, ogrody społeczne, które wzajemnie przenikają się w ramach jednej dziedziny jaką jest socjoogrodnictwo.

Tematem wiodącym ostatniego spotkania była definicja hortiterapii. Przesyłamy link do artykułu Amerykańskiego Stowarzyszenia Hortiterapii (AHTA) „American Horticultural Therapy Association. Definitions and Positions” – omawianego przez dr inż. Bożenę Szewczyk-Taranek.

Na spotkaniach KFH przedstawiane są praktyczne przykłady stosowania hortiterapii, w ramach cyklu „Hortiterapia w działaniu”. Do tej pory prezentacje z tego cyklu to:

  • „Efekty programu hortiterapeutycznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie” – Barbara Bejtman oraz Maria Przybyszewska, terapeutki zajęciowe ZOL przy ul. Wielickiej w Krakowie.
  • „Zajęcia hortiterapeutyczne w Specjalistycznym Szpitalu im. Józefa Babińskiego w Krakowie” Elżbieta Filek, hortiterapeutka, Interdyscyplinarne Centrum Terapii Zajęciowej Specjalistycznego Szpitala im. dr. Józefa Babińskiego.
Krakowskie Forum Hortiterapii 2 1 - Krakowskie Forum Hortiterapii
Wystąpienie Barbary Bejtman i Marii Przybyszewskiej, terapeutek z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie,
w ramach cyklu „Hortiterapia w działaniu” (zdj. Anna Kłodzińska-Oleksy)

W ramach spotkań Krakowskiego Forum Hortiterapeutycznego są prezentowane także praktyki, które mają wymiar charytatywny, jak akcja „Ogród sensoryczny dla Maxa i Poli” prowadzona przez Annę Kłodzińską-Oleksy projektantkę ogrodu. – link do akcji

Krakowskie Forum Hortiterapii to miejsce wymiany doświadczeń, propagowania wiedzy dotyczącej terapii ogrodniczej oraz tak potrzebna integracja środowiska hortiterapeutycznego. Ze względu na początkową fazę kształtowania polskiej hortiterapii, z pewnością jest to inicjatywa bardzo istotna na drodze jej rozwoju, nie tylko lokalnie.

Pomysłodawczynią powołania Krakowskiego Forum Hortiterapii jest Monika Pawłowska, która między innymi była odpowiedzialna za wdrażanie terapii ogrodniczej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Wsparcia merytorycznego dla krakowskiej inicjatywy udziela dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek, kierownik studiów podyplomowych Terapia Ogrodnicza Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Spotkania odbywają się w Centrum Obywatelskim w Krakowie w godz. 17.00-20.00.

Terminy kolejnych spotkań KFH (marzec-czerwiec 2017):

  • 2 marca (czwartek)
  • 30 marca (czwartek)
  • 27 kwietnia (czwartek)
  • 25 maja (czwartek)
  • 22 czerwca (czwartek)

Zapraszamy: www.facebook.com/KrakowskieForumHortiterapii


#KrakowskieForumHortiterapii
#hortiterapia
#terapiaogrodnicza