II Horti Festiwal w Mrągowie

Konferencja hortiterapeutyczna |

19-20 listopada w Mrągowie odbył się II Horti Festiwal – „Hortiterapia w programach rewitalizacji zielonych obszarów miasta”, który obejmował wykłady, warsztaty oraz ciekawe dyskusje w obszarze hortiterapii w Polsce.

Organizatorem wydarzenia był Instytut Hortiterapii i Stowarzyszenie Zielone Dzieci.
Gospodarzem wydarzenia była Pani Zofia Wojciechowska.
Patronat objęła Pani Burmistrz Miasta Mrągowa Otolia Siemieniec.
Wydarzenie odbyło się w Gościńcu Molo w Mrągowie.

Zielona Terapia prezentowała temat – „Hortiterapia – dobre praktyki. Przedstawienie zwiększającego się zapotrzebowania na tworzenie zielonych przestrzeni oddziaływujących terapeutycznie.”

Pozostałe wykłady dotyczyły następujących tematów:

  • Prof. Stanisław Czachorowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – „Zagospodarowanie zielonej przestrzeni miast”
  • Prof. Mikołaj Knaflewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – „Ogrody Zdrowia – zajęcia z motywacją do działania: Terapeutyczne i edukacyjne funkcje ogrodu”
  • Zofia Wojciechowska (Instytut Hortiterapii, Stowarzyszenie Zielone Dzieci w Mrągowie) – „Ogrody zdrowia przyczynek do rozwoju ośrodków opieki i zakładów zdrowotnych. Innowacja w zielonej przestrzeni miast”, „Hortiterapia – sposób na turystykę rehabilitacyjną”, „Przyrodnicza partycypacja a rozwój społeczności lokalnych – hortiterapia w programach społecznych”, „Fundusze w sferze rewitalizacji – Mrągowski Budżet Obywatelski”
  • inż. arch. kraj. Patryk Gniedziejko (Politechnika Białostocka) – „Społeczna i edukacyjna rola przestrzeni ogrodu”
  • Wioletta Sokół, dyrektor Instytutu współpracy regionalnej i transgranicznej Morza Bałtyckiego w Elblągu, przy Szkole Wyższej im. B. Jańskiego – „Przyrodnicze aspekty współpracy transgranicznej w praktyce i fotograficznej relacji z Narodowego Parku „Smoleńskie Pojezierze” w Rosji”
  • podleśniczy Anna Markowska (Leśnictwo Bredynki, Nadleśnictwo Mrągowo) – mówiła o programie przyrodo-terapii w Nadleśnictwie Mrągowa
  • Krzysztof Prokurat (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – „Mazury dla Diabetyków – Dietoterapia”

W trakcie wydarzenia miał miejsce Jubileusz Stowarzyszenia Zielone Dzieci i Instytutu Hortiterapii – życzymy wielu sukcesów.

Na zakończenie, w dyskusji podsumowującej stwierdzono, że temat jest innowacyjnym kierunkiem zatem wiele jeszcze przed nami. Szczególnie w aspekcie samego definiowania, poszukiwania form współpracy i źródeł finansowania hortiterapii w Polsce, czy ogrodnictwa zdrowotnego oraz tematów pokrewnych. Stwierdzono potrzebę tworzenia różnorodnych miejsc ukierunkowanych na działanie hortiterapeutyczne.
Bardzo ważnym punktem była jednoznacznie zdefiniowana potrzeba uczestniczenia w tego typu wydarzeniach przedstawicieli różnych środowisk: nauki, medycyny, psychologii, itd., czy przedstawicieli obiektów i podmiotów, które powinny być dostosowane do realizacji zajęć terapeutycznych, warsztatów, itp.

Serdeczne podziękowania za możliwość wzięcia udziały w II Horti Festiwalu w Mrągowie oraz pozdrowienia dla Pani Zofii Wojciechowskiej.

#HortiFestiwal #IIHortiFestiwal #Mrągowo
#hortiterapia #terapiaogrodem #terapiaogrodnicza #ogrodoterapia