Bardzo duży ogród przydomowy

DANE PROJEKTOWE |
Lokalizacja: Mędrzechów
Koncepcja: Duży ogród prywatny – ogród krajobrazowy
Powierzchnia: 1,6 ha

Zagospodarowanie terenu pod ten bardzo duży ogród przydomowy zaprojektowaliśmy w stylu ogrodu krajobrazowego, ponieważ ogród znajduje się przy zabytkowym budynku z XIX w. Dodatkowo koncepcja ogrodu związana jest z rodzinną historią tego miejsca. Jest to ogród naturalistyczny, swobodny, o stonowanej kolorystyce.

Bardzo duży ogród przydomowy

Projekt na terenie o powierzchni 1,6 ha, ukierunkowany został na walory ozdobne, sensoryczne, funkcjonalne oraz edukacyjne. Ogród przeznaczony jest do użytku prywatnego. Dlatego dużą uwagę poświęciliśmy dzieciom i wykorzystaniu naturalnej przestrzeni do rozwoju sensoryczno-edukacyjnego. Tym samym, uwzględniliśmy ogólne założenia ogrodu sensorycznego i ogrodu edukacyjnego. Zaprojektowaliśmy ten ogrodów w stylu ogrodu krajobrazowego. Dodatkowo nie zapomnieliśmy o miejscach do relaksu. Na koniec wzieliśmy pod uwagę również indywidualne zainteresowania właścicieli, jak utworzenie na obrzeżach ogrodu ścieżki dla osób wyczynowo uprawiających biegi.

Inwentaryzacja dendrologiczna

Na inwentaryzowanym terenie zastaliśmy zieleń wysoką, w tym głównie starodrzewie, zieleń średnia, niska oraz nawierzchnia trawiasta-dzika. Pomiary inwentaryzacyjne wykonaliśmy przy wykorzystaniu dalmierza laserowego, średnicomierza dendrologicznego, tarczek oraz innych elementów inwentaryzacyjnych. Zinwentaryzowaliśmy ponad dwieście nasadzeń, w tym żywopłotowe morwy z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Dzieci w naturalnym ogrodzie

W projekcie tego ogrodu przewidzieliśmy wykonanie różnych elementów dla dzieci do gier i zabaw, na przykład miejsca do gry w kółko i krzyżyk. Na terenie zaprojektowaliśmy wiele miejsc, w tym ukrytych, ukierunkowanych na odpoczynek i relaks w ogrodzie. Oprócz tego, wśród istniejących starych drzew zostaną zainstalowane huśtawki, hamaki.

Ogród ekologiczny

W tym projekcie szczególnie braliśmy pod uwagę kwestie związane z ogrodem ekologicznym. Projekt przewiduje uwzględnienie w nim również elementów przeznaczonych dla zwierząt, w tym szczególnie ptaków. Wzieliśmy także pod uwagę miejsce na kompostowanie oraz zbieranie deszczówki. Ważną wytyczną, którą określił nam Klient, było maksymalne zachowanie istniejących nasadzeń. Z tym się w pełni zgadzamy i tak też wykorzystaliśmy istniejące dęby do wytyczenia ścieżek na tym terenie.

Jak projektować taki bardzo duży ogród przydomowy?

Bardzo duże tereny wymagają w trakcie procesu ich projektowania aby używać różnych dodatkowych narzędzi usprawniających komunikację z Klientem. W takich przypadkach, szczególnie w początkowej fazie projektowania, stosujemy animacje 3d do lepszego przedstawienia ogólnej koncepcji przyszłego projektu ogrodu. Jest to bardzo pomocne rozwiązanie dla każdej ze stron.

#dużyogródprywatny
#dużyogródprzydomowy
#bardzodużyogródprzydomowy
#ogródkrajobrazowy
#ogródrelaksacyjny
#ogródsensoryczny

Prosta animacja modelu 3d - bardzo duży ogród

Jak pracujemy

Naszą misją jest tworzenie ogrodów, które pozytywnie wpływają na samopoczucie użytkowników