Ogrody na terenach publicznych i komercyjnych

Zajmujemy się projektowaniem publicznych terenów zieleni i ogrodów – głównie na terenie Krakowa i okolicy, ale także w całym województwie małopolskim, śląskim, świętokrzyskim. Współpracujemy również z klientami z Warszawy, okolic oraz z publicznymi firmami wykonawczymi z Norwegii.

Zgodnie z naszym mottem tworzymy „przestrzeń naturalnie kształtowaną”. Naszą specjalnością są m.in.:

  • ogrody terapeutyczne
  • ogrody sensoryczne
  • ogrody relaksacyjne
  • ogrody edukacyjne

Realizując projekty ogrodów, bazujemy na wnikliwej analizie założeń oraz specyfiki danego terenu, miejsca oraz potrzeb beneficjentów. Wychodzimy z założenia, że każdy teren zielony to bardzo indywidualna historia i warunki środowiskowe. Kładziemy szczególny nacisk na to, aby tworzone przez nas ogrody były dopasowane do Państwa potrzeb, oczekiwań oraz potrzeb użytkowników danej przestrzeni.

Specjalizujemy się w projektowaniu publicznych ogrodów bazując na zasadach hortiterapii, czyli terapii ogrodniczej. Jest to dziedzina socjoogrodnictwa, skupiająca się na oddziaływaniu przyrody na człowieka (rekreacyjnie lub rehabilitacyjnie).

Hortiterapia może być traktowana jako uzupełnienie tradycyjnych form rehabilitacji i profilaktyki u osób w różnym wieku. Poprzez bierny i aktywny kontakt z naturą ludzie mają możliwość m.in. wyciszenia, polepszenia stanu fizycznego, odpoczynku psychicznego.

Zapraszamy Państwa do kontaktu.