Ogród przy OREW

DANE PROJEKTOWE |
Lokalizacja: OREW Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Tarnawie Górnej
Koncepcja: Ogród sensoryczno-edukacyjno-terapeutyczny
Powierzchnia: 15 a

Ogród przy OREW w Tarnawie Górnej |

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Współpraca projektowa różne ma początki. Tutaj przedstawiamy temat, w którym praca naszego biura projektowego polegała na przygotowaniu ogólnego pomysłu na ogród przy OREW.  Praca obejmowała przygotowanie szacunkowego kosztorysu realizacji takiego ogrodu oraz ogólnego pomysłu a także odręcznego szkicu zagospodarowania tej przestrzeni. Ogród przy OREW to przykład połączenia 3 funkcji w jednym ogrodzie, mianowicie jest to zarówno ogród edukacyjny a także ogród sensoryczny oraz z pewnością ogród terapeutyczny. Ogród ten jest przewidziany przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Tarnawie Górnej. Jest to specjalistyczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Pomysł na ten ogród zakłada, że będą w nim znajdować się szklarnia a także piec do wypiekania pizzy i chleba oraz ściana faktur z kaskadą wodną. Dodatkowo hotel dla owadów oraz blaty sensoryczne, … i nie tylko. Zaproponowaliśmy takie elementy składowe ogrodu na podstawie przeprowadzonego wywiadu projektowego. Zostały one dostosowane do programu terapeutycznego, który będzie realizowany w ogrodzie OREW w Tarnawie Górnej. Zaprojektowaliśmy przestrzeń tak aby w ogrodzie przy OREW dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w zajęciąch zarówno z horti-terapii jak i innych arte-terapii.

Poniżej przedstawiamy przydatne informacje:

#ogródsensoryczny
#ogródedukacyjny
#ogródterapeutyczny
#ogródOREW
#OśrodekRehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczywTarnawieGórnej
#ogródOREWTarnawaGórna
#ogróddladzieci
#ogróduczypoprzezzabawę

Jak pracujemy

Naszą misją jest tworzenie ogrodów, które pozytywnie wpływają na samopoczucie użytkowników