Młodzieżowy Dom Kultury

Ogród sensoryczno-edukacyjny przy Młodzieżowym Domu Kultury

 W centrum Krakowa, na ul. Krupniczej przy Młodzieżowym Centrum Kultury, powstaje ogród edukacyjno-sensoryczny.

Ten ogród zmysłów przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży oraz osób korzystających z usług Centrum Młodzieży, dla placówek edukacyjnych związanych z działalnością Centrum Młodzieży, personelu Centrum Młodzieży i wspomnianych placówek oraz opiekunów podopiecznych – choć nie tylko…

Koncepcja ogrodu uwzględnia ideę projektowania uniwersalnego umożliwiając integrację uczestników i aktywizację osób w różnym wieku. Uwaga została poświęcona dzieciom, młodzieży i wykorzystaniu przestrzeni do rozwoju sensoryczno-edukacyjnego. Ogród uczy poprzez zabawę.

Głównym założeniem ogrodów sensorycznych jest oddziaływanie na zmysły: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Ogrody takie mają działanie relaksacyjne, polepszają nasz stan psychiczno-fizycznych. Poprzez bierny i aktywny kontakt z naturą dają możliwość wyciszenia, poprawy stanu fizycznego, pozwalają naładować się pozytywną energią. Ogrody edukacyjne są z kolei przestrzeniami zaprojektowanymi z myślą doświadczania świata. Przebywanie w nich daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Ogrody edukacyjne są doskonałym rozwiązaniem wspomagającym prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Poprzez zabawę dają możliwość interakcji z przyrodą, rozwijają wyobraźnię i kreatywność, zwiększają ciekawość świata, uczą podstaw przyrody i ekologii. W projekcie uwzględniono elementy ukierunkowane zarówno na swobodną zabawę, jak i elementy zajęć przyrodniczych.

Projekt zagospodarowania przestrzeni ma układ swobodny, naturalny. Zastosowane materiały mają nawiązywać do naturalistycznego stylu. Tym samym, w projekcie dominuje drewno, wiklina, leszczyna. Układ przestrzenny wykorzystuje zamkniętą formę Ogrodu (ogrodzenie murem), co jest ważnym czynnikiem zapewniającym poczucie bezpieczeństwa i zwiększonego komfortu (istotne w ogrodzie sensorycznym).

Tworzenie ogrodów sensorycznych i edukacyjnych szczególnie w centrach miastach zaczyna mieć coraz większe znaczenie dla nas wszystkich, zapewniając nie tylko bierną, ale również aktywną formę kontaktu z przyrodą, działając pozytywnie na stan naszego ciała i ducha.

Zachęcamy i zapraszamy do współpracy wszelkie inicjatywy, pomysłodawców i inwestorów, którzy wspierają powstawanie takich miejsc.


DANE PROJEKTOWE |
Projekt koncepcyjny: Zielona Terapia
Lokalizacja: Kraków, ul. Krupnicza 38
Koncepcja: Ogród sensoryczno-edukacyjny
Powierzchnia: 11 arów

_____

#OgródSensoryczno-Edukacyjny
#OgródSensoryczno-EdukacyjnyKraków
#MłodzieżowyDomKulturyKraków
#MłodzieżowyDomKulturyJordana
#ogródedukacyjny
#ogródsensoryczny
#OgródZmysłów
#OgródZmysłówKraków
#MłodzieżowyDomKultury
#Kraków-Krupnicza
#projektogrodusensorycznego
#realizacjaogrodusensorycznego
#miejscerelaksuwogrodzie
#relakswogrodzie
#dzieciwogrodzie
#ogróddladzieci