Konsultacje ogrodnicze

Świadczymy usługi konsultacji ogrodniczych.

Zakres merytoryczny może obejmować:

  • tworzenie zielonych przestrzeni o funkcjonalności: poli-sensorycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, relaksacyjnej, edukacyjnej
  • pielęgnację roślin (w szczególności pielęgnację ekologiczną)

Zachęcamy Państwa do kontaktu.